Kontakt na nás

 
 
 
 
 
 

Kontakt na nás

Email: info@genevahodinky.sk

MusíšMať s.r.o.
Udiča 466
018 01 Udiča

IČO: 52027163
DIČ: 2120870125

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 37278/R

Spoločnosť nie je platcom DPH.

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Fio banka, a.s.
Č.účtu/kód: 2401558477/8330
IBAN: SK8783300000002401558477
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX
VS: číslo objednávky